Left Right

Sector Públic-Oferta Pública

servicios cum laude área formación oferta publica

MODALITATS

Presencial
servicios cum laude área formación sector público formación continua presencial
On line
Semipresencial
servicios cum laude área formación sector público formación continua semi-presencial

PREPARACIÓ OPOSICIONS COSSOS GENERALS

Cursos Cos Superior Generalitat de Catalunya

Tècnics d’administració general (Superior)

Gestió d’administració general (Gestió)

Administratius d’administració general (Administratius)

Auxiliars administratius d’administració general (Auxiliars)

Subalterns d’administració general (Subalterns)

Promocions internes

PREPARACIÓ OPOSICIONS COSSOS ESPECÍFICS

Part general Cossos A / B

Part general Cossos C / D

CURS PRÀCTIC on line PER A LA PREPARACIÓ D’OPOSICIONS

servicios cum laude área formación preparación oposiciones
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Cos d’auxili judicial

Cos de tramitació processal