Left Right

Política de compra i devolucions

Degut a les característiques dels cursos oferts, Servicios Integrales CUM LAUDE, SL, no retornarà les quanties abonades en concepte d’inscripció en els seus cursos, llevat que es produeixi l’anul·lació d’un curs per manca del nombre d’alumnes mínim per poder iniciar-lo.

Cap causa imputable a l’alumne donarà dret a la devolució de les quantitats abonades una vegada s’hagi iniciat el curs presencial o s’hagi tingut accés als cursos on line, o a la corresponent plataforma on es pengin els materials de suport dels cursos presencials. Si no es dóna cap de les circumstàncies anteriors, CUM LAUDE podrà autoritzar la devolució descomptant unes despeses de gestió de 50 euros.