Left Right

Fitxa d’inscripció al curs

  Descarrega les instruccions per complimentar els camps

  Les classes es realitzen al CENTRE D'ESTUDIS POLITÈNICS (CEP).

  A LA PUBLICITAT DELS CURSOS S'INDICARÀ EL LLOC CONCRET D'IMPARTICIÓ DE LES CLASSES:
  C/ SANTA ANNA, 28, DE BARCELONA (AL COSTAT DE PLAÇA CATALUNYA), O
  PLAÇA URQUINAONA, 10, DE BARCELONA.

  Telèfon: 93-1288736

  CURS

  Procés Selectiu a preparar (*) :

  Cos específic que es vol preparar (*) :

  Curs (*) :

  Dia del Curs (*) :

  Modalitat :

  DADES ALUMNE

  Nom (*) :

  Cognoms (*) :

  DNI (*) :

  Telèfon (*) :

  Correu electrònic (*) :

  Localitat (*) :

  LLOC DE TREBALL

  Lloc de treball :

  Departament/Empresa/Temps aturat (*) :

  PAGAMENT

  Preu del curs

  PREU TOTAL PUBLICITAT DEL CURS(*) :

  Pagament en

  Mensualitats :

  Categoria

  Tarifa ordinariaTarifa bonificadaTarifa afiliats

  Modalitat de pagament

  Modalitat :

  He llegit i accepto les condicions

  Accepto la política de protecció de dades de Servicios Integrales Cum Laude, SL
  Llegir la política de protecció de dades de Servicios Integrales Cum Laude

  (*)Camp obligatori