Left Right

Política de privacitat i avís legal

SERVICIOS INTEGRALES CUM LAUDE, SL

CIF: B66736448

C / de les Santjoanistes, 24, local 6 (entrada pel carrer la Gleva)

08006 – Barcelona

Telèfon de contacte: 609 72 18 80

DADES GENERALS

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic posem a la seva disposició les següents dades:

SERVICIOS INTEGRALES CUM LAUDE està domiciliada al carrer de les Santjoanistes, 24, local 6, 08006 Barcelona, amb CIF B66736448. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tomo 45375, foli 25,  Full B-485697.

El seu principal objectiu és facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a l’empresa, als productes i serveis que s’ofereixen.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i per el que es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals s’informa a l’usuari que totes les dades que ens proporcioni seran incorporades a un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat de SERVICIOS INTEGRALES CUM LAUDE.

Sempre es va a respectar la confidencialitat de les seves dades personals que només seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, atendre les sol·licituds que ens plantegi, realitzar tasques administratives, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària per via ordinària o electrònica .

Per exercir els seus drets d’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició al tractament, de limitació i de portabilitat es pot dirigir al responsable del tractament mitjançant el correu electrònic (protecciodedades@servicioscumlaude.com) o correu postal al carrer de les Sant Joanistes, 24, Local 6, 08006 Barcelona.