Left Right

Sector Públic-Organització de processos selectius

servicios cum laude área formación organización de procesos selectivos

CUM LAUDE ofereix l’organització o la col·laboració per a la realització de qualsevol procés selectiu que dugui a terme l’organisme públic.