Left Right
Salvador Burnau i Sicart

Salvador Burnau i Sicart

DIRECTOR GENERAL

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Funcionari de carrera del Cos Tècnic Superior exercint funcions de Cap. Advocat amb més de 10 anys d’exercici professional i àrbitre col.laborador la Junta Arbitral de Consum.